Vores arbejde

Vi beskæftiger os med en række forskellige områder

Årligt formandsmøde

Vi deltager en gang årligt til et møde med de andre regioners formænd, næstformænd og evt. bestyrelsesmedlemmer og drøfter Efterskoleforeningens strategi for det kommende år med Efterskoleforeningens bestyrelse.

En konsulent til hver region

Vi samarbejder med en konsulent fra Efterskoleforeningen. Konsulenten kan deltage i regionsudvalgenes møder og bidrage med sparring og viden. Lige nu er Bjarne Bundsgaard Nielsen tilknyttet vores region.

Kommunikationskit

Efterskoleforeningen tilsender os skabeloner til nyhedsbreve og invitationer, designmanual og andet. Ud fra deres støtte har vi valgt at udarbejde vores egen interne kommunikationsstrategi, der er opdelt i 2. Læs mere under 'Visionen'.

Gennemsigtige valg til udvalg

Med hjemmesiden her ønsker vi at synliggøre hvem der sidder i bestyrelsen, hvilket arbejde vi foretager os og hvordan man kan blive valgt ind. Læs mere om netværk og bestyrelsen i menuen.

Frikøb

Vi har et årligt kontingent i vores region på 75 kr. pr årselev. Pengene anvendes til alt fra kurser og netværksmøder til kommunikationsstrategier samt bestyrelsesaflønning. Såfremt en større opgave presser sig på, kan et bestyrelsesmedlem i samarbejde med egen skole frikøbes af vores forening.

Kurser og arrangementer

Vi forsøger i bestyrelsen at tilstræbe os efter både at lave et bredt udvalg af kurser, men også konkrete til enkelte arbejdsgrupper som fx pedeller, køkkenpersonaler osv.

Systematisk kontakt til alle nye medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer

Som led i Efterskoleforeningens nye tiltag med at sikre alle nye medlemmer kommer godt ombord, udsendes et velkomstbrev til alle nyansatte. Desuden vil der en gang i kvartalet udsendes et nyhedsbrev til alle medlemmer af regionen. Det står en frit for at modtage nyhedsbrevene.