Vejlederudvalg

Efterskolerne har en særlig form for vejledning, som kaldes integreret vejledning.

Vejledning i regionen

I vores region er følgende udvalgt som ledere af regionens vejledernetværk:

Frands Lomholdt, Skanderup Efterskole
Karen Bendtner, Askov Efterskole

Vejledningen indgår som en integreret dimension i efterskolens arbejde med at danne og uddanne unge til at tage ansvar for eget liv i fællesskab med andre.
I den integrerede vejledning samarbejder lærere og vejledere i vejledningsprocessen, hvor der er en klar rolle- og ansvarsdeling.

På baggrund af et forskningsprojekt har efterskolerne deres eget vejledningssyn, som er det fælles udgangspunkt for vejledningen på de enkelte efterskoler og er med til at støtte den enkelte vejleder i den daglige vejledningspraksis.