Sekretærnetværk

I sektetærnetværket tilbydes kurser og sparring.

Udvalget består af:

Kirsten Straadt, Rejsby Efterskole

Lisbeth Wollesen, Skanderup Efterskole

 

Netværket tilbyder samarbejde, sparring og udvikling på tværs af efterskolerne.
Udvalget har ansvaret for at sekretærerne kan mødes på tværs, sparringshjælp og udvikling af interne kompetencer. De sørger for hele tiden at holde sig opdateret på, hvad der rør sig af aktuelle emner, herunder økonomi.