Visionen

Syd- og Sønderjyskes kommunikationsstrategi

Projektformål:
Vi anskuer regionens kommunikationsstrategi ud fra to overordnede formål:

1. At reklamere og promovere efterskolernes i Syd- og Sønderjylland for potentielle nye kunder
2. At skabe sammenhæng og synlighed i den interne kommunikation mellem efterskolerne for vores region, for samtidig at opnå et større fællesskab.

Varighed:
Vi anskuer regionens nye kommunikationsstrategi som et 3-årigt projekt.
Målet er ikke at nå det hele på én gang, men at behandle punkterne i indholdsfortegnelsen løbende.

Målsætning:
1. Det er projektets ene formål at lykkes med at lave en PR-strategi, der involverer efterskoler på tværs af regionen. Med projektet ønskes det, at vores markedsføring rammer målgrupper, som Efterskoleforeningen og efterskolernes Facebook-kanaler ikke selv når ud til. Fællesbetegnelsen er at opnå materiale der bredt kan præsentere efterskoleformens tilbud frem fra region Syd- og Sønderjylland.

2. Den anden målsætning går på at opnå en større fællesskabsfølelse for regionens medlemmer. Vi ønsker at Regionsmødet får flere deltagere og flere deltagerskoler. Dette gøres ved at promovere Regionsmødet med nye tiltag, der være med til at forstærke vores Facebook-kanal. Desuden tænkes der i en regionshjemmeside, hvor skolerne kan inspireres af hinandens positive historier.

Hvordan opnår vi succes?
For at opnå succes med projektet, kræver det følgende:

• Ledernetværket skal aktiveres, således medlemmerne får lyst til at være en aktiv del af regionens fælles indsats.

• Regionsbestyrelsen besøger efterskoler, der deltager i mindre omfang i regionesarbejdet, med henblik på at oplyse og informere om de nye tiltag.

• Sætte fokus på at sende korte og overskuelige mails ud i regionens netværk, med informationer om de handlinger vi sætter i verden.

Vi tager fysisk ud og besøger efterskoler i regionen og fortæller om PR-strategien og de muligheder man som efterskole har for at være med.
Med den nye kommunikationsstrategi, ønsker vi i bestyrelsen at målrette vores kommunikation på 2 fronter:

Fokus for medlemmerne:

  • Ny hjemmeside
  • Konkurrencer i regionen / challenges
  • Flere deltagere til årsmødet
  • Interne netværk

Vi sætter fokus på PR og markedsføring der ramme målgrupper, efterskolerne ikke selv varetager.

  • Reklamevideo (via Youtube)
  • Ny hjemmeside til PR og markedsføring (annonceres start 2023)
  • 2 challenges i regionen
  • Materiale til nyt PR

3-årig projektperiode

 

Vi vil løbende stræbe os på at opdatere vores visioner